به گزارش افکارخبر، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید بار دیگر ادعاهای مقامات آمریکایی در خصوص آزمایش موشکی اخیر ایران را تکرار کرد.

وی در کنفرانسی مطبوعاتی در پاسخ به سوالی دراین خصوص مدعی شد بررسی های واشنگتن نشان می دهد که آزمایش موشک عماد توسط ایران، نقض بند نهم قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل بوده است.

ارنست در بخش دیگری از سخنان خود از  احتمال اعمال تحریم های جدید علیه ایران به بهانه نقض قطعنامه شورای امنیت خبر داد.