گروه سیاسی-حمیدرضا ترقی رئیس مرکز امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با افکارخبر ضمن تسلیت شهادت شیخ نمر با اشاره به دیپلماسی ضعیف وزارتخارجه در مقابل موضوعات جهان اسلام گفت: دولت بر اثر متمرکز شدن در دیپلماسی خارجی اش  و موضوع برجام و هسته ای متاسفانه از مسائلی که در اطراف جهان اسلام و جمهوری اسلامی می گذرد .

 

وی افزود: دولت و دستگاه دیپلماسی کشور سرمایه گذاری کافی و لازم برای موضوعات مهمی که حرکت جهانی انقلاب اسلامی و اهداف جهانی نظام جمهوری اسلامی است ندارد.

 

ترقی تصریح کرد: علیرغم اینکه چندین ماه است از تهدید عربستان در مورد اعدام شیخ نمر می گذرد و چندین بار آهنگ اجرای این اقدام را آل سعود پیش رفته و با واکنش علما و شخصیت های مهم جهان به تاخیر افتاده اما وزارت خارجه در دفاع از نخبگان جهان اسلام و حمایت از حقوق شیعیان در عربستان دیپلماسی فعالی را دنبال نکرده است و حتی طراحی نیز در این زمینه نداشته اند.

رئیس مرکز امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: دولت در سیاست خارجی از دیپلماسی متاثر به موضوع هسته ای برخوردار است و دیپلماسی جبهه های دیگر را رها کرده و حرکت دیپلماسی بین المللی خودش را محدود به چند نفر کرده  است.

وی افزود: متاسفانه دولت از ظرفیت های مختلف برای دیپلماسی بومی بهره برداری نمی کند و ظرفیت ها را در عرصه بین المللی برای دیگر موضوعات مهم جهان اسلام رها کرده است.

ترقی تاکید کرد: به نظر می رسد ضعف دیپلماسی عمومی و غفلت از مسائلی دیگر غیر هسته ای عاملی شده تا ضربه های متعددی را در جهان اسلام شاهد باشیم و چالش ها و مشکلاتی در عرصه بین المللی مشاهده کنیم و به شکلی جلوگیری  از حرکت جهانی انقلاب اسلامی به حساب می آید.