خرم با بیان اینکه مرحله بعدی از اجرای تعهدات ایران انتقال اورانیوم‌های غنی شده ایران بود، تصریح کرده است: گروه 1+5 نسبت به این اقدام حساس بود و آن را گامی اساسی تلقی می‌کرد و فکر می‌کرد ایران آن را انجام نخواهد داد اما ایران اجرای این تعهد خود را منوط به مختومه اعلام شدن پرونده فعالیت‌های پیشین ایران دانسته بود و پس از بسته شدن این پرونده ایران هم بدون هیچ سروصدا و تبلیغاتی تعهد خود را انجام داد و براساس توافقی که با مسکو کرده بود اورانیوم‌های ذخیره شده خود را به روسیه ارسال کرد و به ازای آن کیک زرد تحویل گرفت.

 

وی می‌افزاید: البته مقداری اورانیوم غنی‌شده باقی مانده است که ایران اعلام کرده هرکس می‌خواهد بیاید و آن را بخرد!

 

*اینکه تاریخ بعدها درباره این جملات و مشی متخذه از جانب برخی چهره‌های دولتی و سمپات‌های آنها در پرونده مذاکرات هسته‌ای چه قضاوتی خواهد کرد را باید ماند و دید...

جملات و منش و ممشایی مثل «مقداری اورانیوم غنی‌شده باقی مانده، هرکس می‌خواهد، بیاید، بخرد!»، «مقامات غربی می‌گویند چگونه به ایران کمک کنیم»، «تحریم‌ها باید رفع شود تا مشکل آب خوردن مردم رفع شود»، «در ذهن آمریکا دوست و دشمن دائمی وجود ندارد» و... که یقیناً مردم و نسل‌های آینده نسبت آنها را با غیرت ملی، عزت و حکمت و مصلحت خواهند سنجید.

گفتنیست، ایالات متحده آمریکا در دوران پسابرجام نیز اقدام به تحریم مستقیم و غیر مستقیم ایران کرده است و برجام در حال حاضر بر اساس نظر برخی تحلیلگران و بر اساس فهم عمومی که از محتوای آن مبنی بر عدم اعمال تحریم‌های جدید وجود دارد، نقض شده است...