به گزارش افکارنیوز،

رییس جمهوری چین قراراست هفته آینده به ایران سفرکند ووی درصدد بستن قرارداد نهایی برای ساخت 2 نیروگاه اتمی با ایران است و درهمین راستا با حسن روحانی رییس جمهوری ایران نیزگفت وگوهایی را انجام خواهد داد.

کوریر افزود : چین تنها کشوری نیست که علاقه به مشارکت درساخت وهمکاری با ایران در زمینه احداث نیروگاه های اتمی را داشته باشد.

با توجه به ظرفیت ومنابع غنی که درایران وجود دارد روسیه، برخی ازکشورهای اروپایی، ژاپن وکره جنوبی نیزعلاقه مند به سرمایه گذاری در این صنعت برای ایران هستند.

این روزنامه اتریشی تاکید کرد که ایران دارای اهمیت استراتژیک درمنطقه است و بعد از توافق برجام بسیاری ازکشورهای جهان خواستار افزایش همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستند.