گروه سیاسی- مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه آینده جلسه علنی دارد.

به گزارش افکارخبر، کمیسیونهای تخصصی مجلس در بعدازظهر این روزها جلسه دارند.

 گرچه لوایح برنامه ششم توسعه  و بودجه سال 1395 کل‌کشور دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس است اما چهار وزیر هم جهت پاسخ به سوالات نمایندگان در این کمیسیونها حاضر می شوند.

2 وزیر در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش بعدازظهر یکشنبه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می رورد تا شش سوال شش نماینده پاسخ دهد.

فرهاد بشیری، قاسم جعفری، علیرضا خسروی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، سیداحسن علوی و خانم نیره اخوان شش نماینده ای هستند که از این وزیر سوال دارند.

اما محمدهادی فرهادی وزیر علوم، تحقیقات وفناوری بعدازظهر دوشنبه به کمیسیون مذکور می رود تا به پنج سوال چهار نماینده پاسخ دهد.

محمدعلی مددی، محمدصالح جوکار و  محمدرضا پورابراهیمی هر کدام یک سوال و امیر خجسته نیز 2 سوال از این وزیر دارد.

طیب نیا در کمیسیون اجتماعی

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بعدازظهر دوشنبه جهت پاسخگویی به سؤال مصطفی افضلی فرد نماینده اردبیل در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر می شود.

وزیر ورزش در کمیسیون فرهنگی

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان بعدازظهر دوشنبه به کمیسیون فرهنگی مجلس می رود تا به سؤال فرهاد بشیری نماینده پاکدشت پاسخ دهد.