به گزارش افکارنیوز،

"بهروزکمالوندی"پیرامون بازگشایی دفاتر نظارت پادمانی آژانس در ایران گفت: بحث بازگشایی دفتر نیست.بحث تبیین مکانهایی برای استقرار بازرسان است که جایی برای اسکان داشته باشند اما چون می خواستند به دلیل رفت و آمد های زیاد جای ثابتی داشته باشند در اصفهان و تهران و کاشان مقرهایی را مشخص کردند.

 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان خاطرنشان کرد: بحث قراردادهای بلند مدت برای استقرار مطرح بود که ما نیز در این رابطه به آنها کمک کردیم.