گروه سیاسی-در راهروهای مجلس شنیده شده که اخیرا یکی از منتخبان زن مجلس دهم، در راهروهای مجلس تردد داشت که نوع پوشش و رفتار وی باعث اعتراض برخی نمایندگان فعلی شده است.

به گزارش افکارنیوز،در همین زمینه یک نماینده زن فعلی مجلس به خبرنگار  افکار نیوز گفت: این منتخب زن مانتو بر تن و یک کت زنانه هم در دست داشت. همچنین روسری سبز و چهره ای متفاوت از حد معمول داشت.

وی افزود: حضور این منتخب زن با آن سر و وضع موجب اعتراض و انتقاد برخی از نمایندگان فعلی مجلس شد و یک نماینده استان اصفهان از نمایندگان فعلی زن در مجلس خواست تا پیگیر این موضوع شوند.

این نماینده تصریح کرد: نمایندگان زن مجلس دهم باید شئونات اسلامی را رعایت کنند و نباید شان نماینده زن را تا این حد کاهش دهند.

 

مجلس دهم از هفتم خرداد امسال رسما کار خود را آغاز می کند.

انتخابات این مجلس در هفتم اسفند سال گذشته برگزار شد.