گروه سیاسی-محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به دستور کار فردای مجلس گفت: بررسی لایحه بودجه سال جاری اولین دستور کار نمایندگان  در صبح فردا است.

وی با بیان اینکه طبق آئین نامه رئیس جمهور می تواند در صحن مجلس حضور یافته و به دفاع از لایحه بودجه بپردازد، گفت: هیئت رئیسه مجلس از آقای روحانی دعوت کرده تا در صحن حضور یابد اما حضور یا عدم حضور به تصمیم خودشان بستگی دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: در زمانی که کار بررسی بودجه در صحن مجلس آغاز شود، مجلس دستور کار دیگری نخواهد داشت و بودجه در 2 شیفت کاری صبح و عصر هر روز به جز ایام تعطیل در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

 

فرهنگی افزود: پیشنهاداتی برای برخی مواد و بندهای لایحه بودجه به هیئت رئیسه مجلس رسیده که طبق آئن نامه در صحن مطرح خواهد شد.

طبق آئین نامه داخلی مجلس روند بررسی لایحه بودجه به شرح زیر است:

نمایندگان ابتدا کلیات لایحه و سپس جزئیات آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سالانه کل‌کشور پس از نطق رئیس‌جمهور، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، گزارش خود را ارائه می‌دهد، سپس حداکثر 10 ‌نفر از نمایندگان به عنوان مخالف گزارش کمیسیون تلفیق و 10 نفر به عنوان موافق گزارش کمیسیون به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر کدام حداکثر 10 دقیقه صحبت می‌کنند.

پس از آن نماینده دولت به مدت 20 دقیقه و در پایان، سخنگوی کمیسیون تلفیق صحبت می‌کند. مجموع زمان صحبت سخنگوی کمیسیون 30 دقیقه خواهد بود.

در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به ‏تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره‏‌ها و ردیف‌ها رسیدگى مى‏‌گردد.

در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت شده و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مى‏‌باشد. پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود.

در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، فقط برای یک‌ بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف 72 ساعت گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه نماید.

جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمى، حداقل روزى 4 ساعت منعقد گردد و تا موقعى که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس أخذ نشده است از دستور خارج نمى‌شود و هیچ لایحه یا طرح دیگر نمى‏‌تواند مطرح باشد.

اگر مطالب فورى و فوتى اعم از طرح‌ها و لوایح دو فوریتى و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس تأخیر آن موجب زیان جبران‌‏ناپذیرى باشد، در این صورت براى طرح و تصویب آن زمان مشخصى معین مى‌شود.