به گزارش افکارنیوز،

«تعلیق». این یکی از پرکاربرد ترین تکنیک هایی است که روند جریان سازی را تاثیرگذار می کند. ترفندی که از همان روزهای نخست روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رییس دولت نهم در دستور کار قرار گرفت به طوریکه او همواره زمان را به آینده ای احاله داد تا از اتفاقی «مهم» رونمایی کند. بر این اساس در همان روزهای نخست دولت داری به جای آنکه خبر اتفاق های هسته ای را به صورت مستقیم اعلام کند در همایشی حاضر شد و اعلام کرد در یکی از روزهای هفته خبر بسیاری خوشی برای ملت ایران دارد. بررسی عملکرد هشت ساله او به دفعات این موضوع را نمایان می سازد که «تعلیق» همواره به عنوان یکی از کلیدی ترین تکنیک هایی است که از آن می توان بهره برد. «تعلیق» هایی که بعد ها به «بگم؟ بگم؟» رسید و همچنان به عنوان جمله ای دو کلمه ای مشهور در میان ادبیات محاوره ای شهروندان رد و بدل می شود. اما در میان تمام «تعلیق» هایی که رییس دولت های نهم و دهم برای اطلاع رسانی ایجاد کرد یکی از آنها حائز اهمیت است: « جیبی که حاوی فهرست مفسدان اقتصادی بود ».

 اصلا احمدی نژاد از همان ابتدا بر این تاکید داشت که اسامی دانه درشت های اقتصادی در جیبش است و روزی آن را اعلام خواهد کرد. بارها تاکید کرد که این کار را خواهد کردو هر بار شمار زیادی از مردم منتظر پایان این تعلیق بودند که در نهایت به کجا خواهد رسید و به همین دلیل در هر نشست خبری و در حاشیه هر نشستی جملگی منتظر بودند دست محمود احمدی نژاد یکباره در جیبش برود و آن فهرست معروف را بیرون بکشد. این راهکار  تا روزهای پایانی دولت داری او جواب داد و همواره بسیاری منتظر نشتسند تا آقای رییس جمهوری از یک فهرست شناخته رونمایی کند که دست آخر نشد تا گروهی به طنز بنویسند:« فردی فهرست مفسدان اقتصادی در جیب کتش بود که بعدها مشخص شد شماره تلفن دوستانش است.»

حالا احمدی نژاد دوباره بازگشته است و باز هم «تعلیق» ایجاد می کند. اینکه وقتی از او پرسیده می شود در انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم شرکت خواهد کرد یا خیر، اینگونه پاسخ می دهد:« سال 96 همدیگر را می بینیم.» همین جمله کافیست که از همین حالا نظم ذهنی بسیاری بهم بریزد و این را رویدادی معرفی کنند که می تواند اتفاق  بسیار پیچیده ای باشد. در کنار این« تعلیق» خبر واریز یارانه 250 هزار تومانی نیز به نقل از رییس دولت های نهم و دهم مطرح می شود تا آنها که حافظه تاریخی شان را زود از دست می دهند باز هم بپذیرند با وعده های «تعلیق» گونه اقتصادی می توان همواره در عرصه سیاست ایران حیات داشت، خبر ساز بود و شرایط را برای یک چهره رای آور آماده کرد.