به گزارش اختصاصی افکارنیوز، گفته می شود شورای اصلاحات اخیرا به عارف گفته است که بررسی ها نشان می دهد که اصلاح طلبان 27 نفر را در دوره دوم به مجلس خواهند فرستاد در حالی که برای ریاست عارف در مجلس نیاز به 43 رای دیگر داریم و لذا شما شانسی برای ریاست ندارید.