به گزارش اختصاصی افکارنیوز، گفته می شود روحانی برای رصد تحرکات احمدی نژاد تیمی را تشکیل داده و سرپرست این تیم آشنا می باشد.

تیم آقای روحانی تحلیل کرده اند که اگر احمدی نژاد بیاید بدنه اصولگرایی با او همراه است و 50 درصد احزاب اصولگرا نیز احتمالا با او همراهی می کنند.