گروه سیاسی-  هیئت رئیسه مجلس دارای 12 عضو است.

 

به گزارش خبرنگار افکارنیوز، یک رئیس، 2 نائب رئیس، شش دبیر و سه ناظر.

 

بعد از برگزاری انتخابات موقت هیئت رئیسه، سه نفر اصلاح طلب به هیئت رئیسه راه یافته  و 9 عضو دیگر هیئت رئیسه اصولگرا هستند.

یک نائب رئیس، یک دبیر و یک ناظر سهم اصلاح طلبان از مجلس دهم شد اما ریاست مجلس، یک نائب رئیس، پنج دبیر و 2 ناظر سهم اصولگرایان در هیئت رئیسه مجلس شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس اصولگرا، مسعو پزشکیان نائب رئیس اول اصلاح طلب و محمد دهقانی نائب رئیس دوم اصولگرا هستند.

همچنین شش دبیر مجلس، پنج نفر اصولگرا هستند.

غلامرضا کاتب، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی،  اکبر رنجبرزاده، سیدناصر موسوی‌لارگانی و احمد امیرآبادی‌فراهانی پنج دبیر اصولگرا هستند و عبدالکریم حسین‌زاده نیز دبیر هیئت رئیسه، اصلاح طلب است.

همچنین از سه ناظر مجلس 2 نفر اصولگرا و یک نفر اصلاح طلب هستند.

بهروز نعمتی و آشوری‌تازیانی ناظران اصولگرا و محمدقسیم عثمانی به عنوان ‌ناظر اصلاح طلب مجلس انتخاب شدند.