به گزارش افکارنیوز،

اصلاح طلبان این روزها فعالیت جدی را با هدف انتخابات سال آینده شورای شهر تهران شروع کرده اند .  حاکی ا زآن است که اصلاح طلبان با برگزاری جلسات متعدد محفلی در منزل یکی از چهره های اصلاح طلب به شدت در حال برنامه ریزی برای انتخابات سال 96 شورای شهر هستند.

این چهره اصلاح طلب که از سوی خاتمی مامور پروژه به سرانجام رساندن اصلاح طلبان در شورای شهر96 است اخیرا طرح نهایی اصلاح طلبان را برای تایید به محمد خاتمی ارائه کرده است.

در طرح اصلاح طلبان که طبق برخی اخبار بعضی از چهره های اصلاح طلب نیز بر آن تاکید ویژه ای داشته اند ؛حضور مستقل اصلاح طلبان در انتخابات است. در این طرح تاکید شده که اصلاح طلبان باید مستقل از حامیان دولت در انتخابات شورای شهر تهران حضور پیدا کنند. این جریان معتقد است که برچسب حمایت از دولت به اصلاح طلبان نباید بخورد و با توجه به وضعیت نامناسب دولت در حوزه های معیشتی مردم صلاح نیست ائتلافی با جریان دولت داشت.گفته می شود یکی ا زمشاورین حسن روحانی با شنیدن این قسمت ا ز طرح اصلاح طلبان بسیار برآشفته است و به (م.ج) پیغام داده که عدم ائتلاف با دولت در انتخابات شورای شهر 96 برای اصلاح طلبان گران تمام خواهد شد.

این گزارش می افزاید:اصلاح طلبان در این طرح مقرر شده که درایام باقی مانده تا انتخابات برخی چهره های مردمی اصلاح طلبان و بعضی اعضای اصلاح طلب شورای شهر همانند مسجدجامعی با حضور گسترده و پیوسته در مناطق مختلف تهران بویژه مناطقی که احتمال ریزش آرای اصلاح طلبان است با مردم به صورت چهره به چهره ارتباط گیری کنند.حتی یکی از اصلاح طلبان حاضر در جلسات فوق الذکر(م.ح) مدل ارتباط گیری با مردم به سبک احمدی نژاد در دوران شهرداری  را داده است!

گفتنی است برخی اعضای اصلاح طلب دولت این طرح اصلاح طلبان را بسیار پسندیده اند و حتی وعده برخی کمک های مادی و معنوی را به آنها داده اند.

لازم به ذکر است در این جلسات برخی افراد نظیر(م.ج)،(م.ح)،(الف.د)،(م.س) و برخی دیگر از اعضای شورای شهر حضور دارند. طرح کاهش اختیارات شهردار تهران که تصویب نشد از مصوبات این جلسه بود که به تایید شخص محمد خاتمی رسیده بود.