به گزارش افکارنیوز،

سیدراضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات دولت و الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: کسی از مسئولین ما انتظار ندارد که همگام با کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری و توسعه داشته باشیم اما قابل قبول نیز نیست که امنیت کشور را فدای مسائل اقتصادی کنیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی اخیر درباره قراردادهای جدید نفتی انگلیسی و آمریکایی است، اظهار داشت: ممکن است شریک خارجی با ظرافت خاصی موجبات نفوذ غرب را در اقتصاد کشور فراهم آورد.

نوری با تاکید بر ضرورت دقت و طمأنینه شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی در مسئله الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: باید هر گونه رخنه و فرصت را برای زیر سلطه رفتن کشور از میان ببریم و کاری کنیم که آیندگان، ما را زیر سؤال نبرند.

وی ادامه داد: بسیاری از کشورها حاضرند از طریق قرارداد بیع متقابل با کمترین سود در پروژه‌های نفتی با ما همکاری کنند.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: قراردادهای جدید باید به گونه‌ای باشد که پس از مدتی میادین به ما برگردانده شده و فناوری را نیز در ضمن اجرای پروژه‌های مشترک به ایران منتقل کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 25 سال به اعطای حاکمیت میادین نفتی به طرف‌های خارجی را تعهدی سنگین خواند و اظهار داشت: به هیچ عنوان استقلال کشور نباید به واسطه الگوی جدید قراردادهای نفتی زیر سوال برود.