به گزارش افکارنیوز،

حمید رسایی در کانال تلگرامی اش با انتشار تصویر زیر نوشت:

 

 

مسئولان بانک مرکزی بویژه مدیران عامل این دوبانک، بدلیل پذیرش ذلت، باید رسما ازملت ایران عذرخواهی کنند والا نامشان درتاریخ همواره با ننگ و نکبت یاد میشود.