به گزارش افکارنیوز،

 در روزنامه کیهان شهریور1360 آیت الله منتظری(ره) خاطره ای جالب توجه از درخواست مسعود رجوی از وی در زندان بیان میکند که در ادامه می خوانید:

در موقعی که در زمان رژیم شاه مدفون در زندان بودیم در شب 4 آبان 1357 رژیم خواست که به زندانیان آوانسی بدهد لذا بندهای زندان را بازگذاشت تا زندانیان بتوانند همدیگر را ببینند. در آن شب مسعود آمد پیش من و به من گفت: حالا که رژیم شاه دارد به دست آقای خمینی سقوط می کند، خمینی کسی را ندارد که حکومت تشکیل دهد و این تنها ما هستیم که لیاقت تشکیل حکومت داریم. شما این مطلب را به آقای خمینی برسانید.