گروه سیاسی، پس از هفته ها جریان سازی سازماندهی شده اصلاح طلبان رادیکال در خصوص املاک واگذاری شده تعاونی های شهرداری که با رد اتهام فساد و جرم از سوی دادستان کل کشور همراه شد، این طیف هدف اصلی خود را از پیگیری این پروژه سرانجام رونمایی کردند.

به گزارش«افکارنیوز»، گرچه ائتلاف اصلاح طلبان رادیکال و موتلفان آنان یکی از اهداف خود را مبتنی بر به حاشیه راندن ماجرای فیش های نجومی متمرکز کرده بودند اما بررسی و رصد برخی اظهارات چهره های سیاسی و رسانه های این جریان نشان می دهد که هدف اصلی آن ها به تضعیف کشاندن گفتمان جهاد و کارامدی می باشد.

اصرار و استمرار خط تضعیف شهردار و شهرداری تهران با وجود تاکید دادستان کل کشور مبنی بر واقع نشدن فساد  جرم در پرونده املاک تعاونی های شهرداری بیانگر آن است که این مساله مدیریت شده خطی فراتر از یک موضوع را دنبال کرده و مساله ای مهم برای این اصلاح طلبان می باشد.

تاکید عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب مبنی بر این که «اصولگرایان به دنبال گزینه دیگری به جای قالیباف در شهرداری هستند» و نیز اظهار نظر علی تاجرنیا از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم مبنی بر عدم مقبولیت گفتمان محمدباقر قالیباف، رونمایی از هدف اصلی جریان اصلاحات است که حذف گفتمان جهاد و کارامدی در نهاد مدیریت شهری را دنبال می کند.

بر این اساس می توان گفت که:

- اصلاح طلبان تندرو می کوشند تا با طرح برخی حواشی در حوزه اجتماعی و مدیریت شهری آن را به مساله اصلی تبدیل کرده و آن را تبدیل به پروژه سیاسی نمایند

- این جریان و موتلفانش می کوشند تا طرح تضعیف و حذف گفتمان کارآمدی را به عنوان یک گفتمان آلترناتیو دنبال نمایند

- اصلاح طلبان رادیکال تلاش می کنند که تا با یک تصویر سازی القایی، مدعی عبور جریان اصولگرایی از محمدباقر قالیباف شوند

- اصلاح طلبان تندرو هدف اصلی خود را تسخیر شورای شهر و شهرداری برای استارت کسب ماکروفیزیک قدرت قرار داده و در این زمینه به حذف سیاسی رقیب با اتکاء به پروژه تخریب چشم امید دارند

در مجموع به نظر می رسد، تا هفته های نزدیک به انتخابات 96 باید منتظر برگ های جدیدی از پروژه پردازی های اصلاح طلبان رادیکال و موتلفان آنان برای کسب قدرت سیاسی از خلال تخریب، فریب و نیرنگ بود.