به گزارش افکارنیوز،

استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز شنبه در تهران  با حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد.