به گزارش افکارنیوز،

دانشجویان ایرانی در دیدار با محمدجواد ظریف به بیان  برخی از مشکلات بانکی و تحصیلی خود در چین پرداختند.

رخی از این دانشجویان به ظریف اعلام کردند  که برخی از بانکهای چینی از جمله بانک iCbc برای افتتاح حساب  و دیگر مسائل مربوط  به  ان  با دانشجویان ایرانی همکاری  نمی کنند.

این دانشجویان اعلام کردند  که بانک های چینی  رویه یکسانی در برخورد با دانشجویان ایرانی ندارند و برخی از بانک ها با انها همکاری و تعامل خوبی دارند ولی برخی از بانک ها به صورت سلیقه ای برخورد می کنند.

این دانشجویان همچنین  گفتند که تاکنون سفارت اقداماتی را برای حل مشکلات تعدادی از دانشجویان انجام داده و با توصیه سفارت  ایران در چین مسائل آنها در این زمینه حل شده ولی مشکلات برخی از دانشجویان همچنان باقی است.

ظریف نیز پس از شنیدن مشکلات دانشجویان بر حل این مسائل تأکید کرد و قول های مساعدی را به آنها در این زمینه داد.