به گزارش افکارنیوز،

تصویری از محمدرضا پهلوی به اتفاق ارنست پرون و جعفر شفقت در حال اسکی روی برف در اوایل سلطنت را مشاهده می کنید.