گروه سیاسی_ در فضای مجازی خبری مبنی بر سفر یک ماهه پروانه مافی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، به کانادا منتشر شد.

خبرنگار افکار نیوز پیگیر این خبر شد که در همان ایام یکی از نمایندگان با تائید این خبر به خبرنگار ما گفت: مافی در روزهای گذشته در مجلس حضور نداشت.

به گزارش افکار نیوز؛ وی افزود: مجلس در روزهای گذشته بررسی لایحه بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه را در دستور کار داشت که اگر نماینده ای در زمان تصویب مهمترین لوایح مهم در صحن مجلس حضور نداشته باشد، دیگر برای چه نماینده شد؟.

این نماینده با بیان اینکه مافی در آخرین هفته کاری مجلس در سال جاری به تهران بازگشت، افزود: ظاهرا مافی بنا به دعوت فرزندش که در کانادا زندگی می کند، به این کشور رفت.

مافی نماینده اصلاح طلب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی است.