گروه سیاسی- در جلسه روز شنبه 14 اسفند علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به ماده 38 قانون برنامه ششم توسه، به انتقادهای منتقدین در باره مصوبه مجلس در خصوص حقوق 24 میلیونی مدیران واکنش نشان داد.

 

به گزارش افکارنیوز، مجلس در بررسی ماده 38 این قانون مصوب کرد که حداکثر حقوق مقامات و مسئولین 14 برابر حقوق پایه باشد و برای متخصصین در مناطق محروم، مرزی و عملیاتی 30 درصد اضافه می شود.

 

 این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و مجلس در جلسه روز چهارشنبه 11 اسفند مدیران را به این گروه اضافه کرد و همچنین ضریب 30 درصد را به 60 درصد رساند. با این مصوبه حقوق مدیران و متخصصین در مناطق محروم، مرزی و عملیاتی به 24 میلیون تومان می رسید.

اما پس از انتقادات تند به این مصوبه مجلس و بیان این نظر که مجلس حقوق نجومی تصویب و سقف حقوق مدیران را 24 میلیون تعیین کرد، علی لاریجانی در صحن مجلس مرتب می گفت که این مصوبه بنا درخواست شورای نگهبان اصلاح شد و ضریب 60 درصدی و اضافه شدن مدیران به جمع این عده از حقوق بگیران، با درخواست شورای نگهبان بود.

لاریجانی که با عصبانیت به منتقدان پاسخ می داد، در آن جلسه گفت: بعضی از تشکلهایی که به تازگی بوجود آمده با یک بیان بی ادبانه نسبت به مجلس حرفهای نادرست زدند. آقای حمیدرضا حاجی بابایی رئیس تلفیق جزو موسسین این تشکل است  ایشان به من گفت شورای نگهبان گفته که کلمه «مدیران» را اضافه کنید.

وی خطاب به منتقدام گفت: چرا به شورای نگهبان چیزی نمی گویید؟ چرا به شورای نگهبان نمی گویید. چون  لابد می ترسید صلاحیت آقایان را رد کند. به مجلس چرا توهین می کنید؟. آقای حاجی بابایی اینجا هستند گفتند شورای نگهبان گفته کلمه مدیران را به مصوبه قبلی اضافه کنید.

رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس دغدغه داشت که حقوق مدیران را محدود کند، افزود: بعضی از آقایانی که این حرف ها را زدند من نمی خواهند نام ببرم، اینها سابقه در مجلس دارند. دریافتی های آنها از مجلس وجود دارد. آنقدر جا نماز آب نکشند. میدونم چه جوری بودند. حالا من بیشتر از این نمی خواهم صحبت کنم.

در این حین برخی از نمایندگان خطاب به لاریجانی فریاد می زدند و درخواست داشتند تا وی مطالبش را ادامه دهد اما لاریجانی در پاسخ به آنها گفت: «باشه بعدا می گوییم».

این اظهارات لاریجانی بیانگر 2 نکته است؛ یکی اینکه وی می گوید نماینده های سابق دریافتی های داشتند که با افشای آن دریافتی ها، جواب آنها به انتقادات شان درباره حقوق 24 میلیون تومانی، داده می شود.

نکته دیگر اینکه لاریجانی وعده داد تا در آینده در خصوص دریافتی های همکاران سابق خود افشاگری کند.

در واقع لاریجانی در جلسه 14 اسفند مطالبی بیان کرد که کمتر به آن پرداخت شد. لاریجانی از یک طرف نمایندگان سابق که اکنون منتقد برخی از مصوبات مجلس شدند از جمله حقوق 24 میلیون تومانی، تهدید کرد که در آینده در خصوص میزان دریافتی آنها صحبت می کند. شاید لاریجانی خواست با این تهدید جلوی انتقاد آنها را بگیرد و در واقع به آنها گفت در صورت ادامه انتقادات تند، وی هم در مورد آنها افشاگری می کند.

از طرف دیگر لاریجانی با بکار بردن عبارت « جانماز آب نکشیدن» کنایه ای به منتقدان حقوق مصوبه 24 میلیونی زد.

جانماز آب کشیدن، در تداول عامه کنایه از زهد نمودن ، طهارت و پرهیز نمودن . بدروغ زهد و ورع نمودن . خود را پیرو مرّ قوانین شرع نمودن، است.

لاریجانی با این کنایه به منتقدان گفت که وقتی آنها خودشان در مجلس بودند دریافتی هایی داشتند که چندان کم هم نبود و آنها در حال حاضر خود را پیرو مر قوانین شرع ندانند.