به گزارش افکارنیوز،

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در کنفرانسی خبری در این سازمان درباره ایران مدعی شد: من به طور شفاف اعلام کرده ام که ایران قطعا بزرگترین کشور حامی تروریسم است. آنها در هرجا که نفوذ پیدا می کنند ما شاهد مشکلات و مسائلی هستیم. این موضوعی است که ما باید با آن مقابله کنیم. 

وی افزود: معتقدم چنانکه شورای امنیت جلساتی درباره این موضوع برگزار کند و وارد این مسائل شود ما با ایران به روش ها و در مکان های مختلف مقابله خواهیم کرد. اما هدف از بین بردن این نفوذ است، زیرا ما این نفوذ را مفید و سازنده نمی بینیم و آن را برای جهان مضر می بینیم. تا زمانی که شاهد این موضوع باشیم ما آنرا افشا خواهیم کرد. ما اقداماتی را برای تغییر دادن این رفتار انجام خواهیم داد. ما تلاش خواهیم کرد که دیگران را در این راه در کنار خود بیاوریم تا به طور جمعی با ایران مقابله کنیم.

هیلی گفت: ما کنفرانس های خبری خواهیم داشت که تنها بر روی موضوع اسرائیل و فلسطینی ها تمرکز نخواهد داشت. ما حقیقتا درباره حمایت ایرانی ها از تروریسم، دولت سوریه، حزب الله، لبنان، حماس و دیگر مسائل صحبت خواهیم کرد به آنها خواهیم پرداخت زیرا معتقدیم که در اغلب موارد به این مسائل توجه نشده است.

هیلی درباره موضوع شهرک سازی در کرانه باختری رود اردن گفت: ما از ابتدا گفته ایم که گسترش شهرک سازی کمک کننده نیست. امید ما این است که هر دو طرف گردهم آیند تا بتوانند با هم مذاکره کنند امابه طور شفاف بگویم ما معتقدیم که این موضوع در حال حاضر کمک کننده نیست و ما خواهان متوقف شدن آن هستیم.