به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به قرار ذیل است:

 

روزنامه ها

 

از حمله نمایشی ترامپ برای احیای داعش در سوریه تا حمله تروریستی در استکهلم

 

از چشمک خطرناک پوتین تا ژست موشکی ترامپ

 

از ژست موشکی ترامپ تا چشمک خطرناک پوتین

 

روزنامه ها

 

از چشمک خطرناک پوتین تا ژست موشکی ترامپ
از چشمک خطرناک پوتین تا حمله تروریستی در استکهلم

 

از ژست موشکی ترامپ تا چشمک خطرناک پوتین
روزنامه ها

 

  • روزنامه ها
از چشمک خطرناک پوتین تا حمله تروریستی در استکهلم

 

 

 

از چشمک خطرناک پوتین تا صعود نفت روی خط موشک
از ژست موشکی ترامپ تا چشمک خطرناک پوتین

 

از چشمک خطرناک پوتین تا صعود نفت روی خط موشک

 

از ژست موشکی ترامپ تا چشمک خطرناک پوتین

 

از ژست موشکی ترامپ تا چشمک خطرناک پوتین
از ژست موشکی ترامپ تا چشمک خطرناک پوتین

 

از چشمک خطرناک پوتین تا صعود نفت روی خط موشک