حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکار نیوز با بیان اینکه خبرهایی داریم که رئیس دیوان محاسبات کشور بیش از حد قانونی و غیر متعارف حقوق دریافت می کند، گفت: البته ما خبرهایی شنیدیم که اعداد و ارقام حقوق وی در حد 20 میلیون تومان و بالاتر از آن است اما هنوز مطمئن نیستیم و این موضوع فعلا در حد خبر و شایعه است که در حال پیگیری آن هستیم تا از صحت و یا سقم آن باخبر باشیم.

وی افزود: در همین راستا وقتی رئیس و دادستان دیوان محاسبات روز سه شنبه پانزدهم فروردین برای ارائه گزارش از عملکرد این نهاد به ویژه در حوزه حقوق‌های نجومی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر شدند، اینجانب سوالی از وی مطرح کردم و پرسیدم که مجموعه دریافتی ماهانه شما از جاهای مختلف اعم از دیوان محاسبات و... از بیت المال بعنوان حقوق و مزایا چقدر است که متاسفانه نه تنها پاسخ نداده بلکه بعد از اصرار اینجانب از پاسخ دادن طفره رفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینجانب از آقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور پرسیدم که حقوق شما، مدیران زیر مجموعه شما و معاونین مجلس چقدر است؟ ولی ایشان در جواب گفت من استاد تمام دانشگاه هستم.

حاجی دلیگانی افزود: اینجانب مجددا سوال کردم و گفتم شما طفره می روید. باید شفاف پاسخ دهید که وی بدون جواب از موضوع رد شد و جوابی نداد.

وی خطاب به عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و با طرح این سوال که شما بعنوان مسئول شفاف سازی کشور، چرا از حقوق خود و مدیران زیر مجموعه تان شفاف سازی نمی کنید، گفت: چرا حقوق آقایان غیر شفاف است؟ و چرا حاضر به جواب دادن نیستند؟ چرا به سراغ حقوق های معاونین مجلس، معاونین سازمان برنامه و بودجه و معاونین زیر مجموعه خود نرفتید؟.

نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه تا پایان سال گذشته معیار پرداخت ها ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشور بوده که بر اساس آن حداکثر حقوق حدود هفت میلیون تومان بود، افزود: این در حالی است که رئیس دیوان محاسبات در گزارش خود به کمیسیون درباره حقوقهای نجومی، معیار حقوق نجومی را 20 میلیون تومان قرار داده بود که من سوال کردم معیار حقوق 20 میلیون تومانی از کجاست که وی  در جواب گفت این را خودم درنظر گرفته‌ام.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: تعجب برانگیز است که رئیس دیوان محاسبات بجای معیار قانونی، به نظر خود رجوع و نظرش را بعنوان معیار قانون به نمایندگان اعلام می کند.

وی با بیان اینکه رئیس دیوان محاسبات وقتی از حقوق خود و زیر مجموعه اش شفاف سازی نمی کند، چطور می خواهد از حقوق نجومی دیگران سخن بگوید، افزود: به همین دلیل خواهان استیضاح وی هستیم که طرح استیضاح و پاسخگوی رئیس دیوان محاسبات را در حال پیگیری هستم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: اینجانب در حال نوشتن متن استیضاح و پاسخگویی عادل آذر به مجلس هستم و این متن را تحویل کمیسیون خواهم داد تا با حضور رئیس دیوان محاسبات، استیضاح وی به جریان بیافتد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه رئیس دیوان محاسبات کشور باید از سوی مجلس مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد، گفت: ما در این زمینه طبق آئین نامه داخلی مجلس عمل خواهیم کرد و بعد از طرح سوال و استیضاح رئیس دیوان در کمیسیون، گزارش آن باید در صحن مجلس مطرح و نمایندگان درباره آن تصمیمم گیری کنند.

وی بابیان اینکه متاسفانه دیوان محاسبات در زمینه حقوقهای نجومی خوب عمل نکرد، گفت: در اواخر سال گذشته رئیس دیوان محاسبات مجموع رقم حقوقهای نجومی را حدود 100 میلیارد تومان اعلام کرده است در حالی که این عدد درست نیست و باید رقم دقیق حقوقهای نجومی گرفته شده، اعلام شود.

نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیران زیادی هستند که حقوقهای نجومی دریافت کردند مثلا در صندوقهای بازنشستگی، سازمانها، نهادها، بیمه ها، معاونین وزرا، معاونین و مسئولین رده بالا و... .بنابراین رقم حقوقهای نجومی بیشتر از این حد است که متاسفانه اعلام نشد.