به گزارش افکارنیوز،

روزنامه هافینگتون پست (huffingtonpost) نگاهی داشته به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران.

این روزنامه آمریکایی نوشت: انتخابات ایران به سرعت نزدیک می شود و اصولگرایان تلاش دارند به کاندیدای واحدی برای رقابت با روحانی برسند.

هافینگتون پست، «اختلاف» و «ایجاد چنددستگی» را به ضرر اصولگرایان دانسته و در عین حال نوشته اگر آنان پشت سر کاندیدای واحدی قرار گیرند، ممکن است در انتخابات پیروز شوند. این روزنامه از آیت الله رئیسی به عنوان شخصی که می تواند پیروز انتخابات دربرابر روحانی باشد نام برده است.

این درحالی است که عدم بهبود شرایط اقتصادی علیرغم توافق هسته ای -به ویژه وضعیت رکود و بیکاری- از جمله عواملی است که موجب نارضایتی از دولت روحانی شده است.

هافینگتون پست در عین حال نوشته، اختلافاتی بین اصولگرایان وجود دارد که ممکن است مانع ایجاد اتحاد شود. در انتخابات قبلی هم چنین شرایطی بوجود آمد و اختلاف آنان به نفع روحانی تمام شد.