به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران درباره پیامک‌های ارسالی به برخی از مردم که به دلیل قطع یارانه‌شان معترض بودند، مبنی بر اینکه یارانه آن ها به زودی پرداخت خواهد شد، گفت: طی توافقی که مجلس و دولت با یکدیگر انجام دادند پرداخت یارانه‌ها باید به دهک‌های پایین جامعه تعلق گرفته و مابقی آن صرف هزینه در تولید، زیرساخت‌ها و ارائه خدمات بیشتر اختصاص یابد.

وی افزود: اقدام دولت در حذف یارانه افراد، خارج از قوانین توافق شده بین مجلس و دولت و پرداخت آن نیز در زمان انتخابات شائبه ای  انتخاباتی است.

رئیس کمیسیون عمران تصریح کرد: اینکه دولت بخواهد یارانه مردم را قطع کند سپس در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده یارانه را به آن‌ها بدهد و دوباره پس از انتخابات یارانه را پرداخت نکند، بازی با مردم و سبب ایجاد بدبینی به نظام می‌شود .

نماینده مردم جهرم خاطر نشان کرد: تمامی کاندیداها در دوران تبلیغات خود از پرداخت یارانه به عنوان یک نکته منفی یاد کردند حتی همین دولت نیز پرداخت یارانه اولیه توسط دولت گذشته را نقد کرده، این در حالی است که امروز این دولت برای تبلیغات از یارانه استفاده می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: پرداخت یارانه در شب‌ انتخابات با تمامی صحبت‌ها و قوانینی که بر روی آن تفاهم شده بود، مخالفت دارد .