به گزارش افکارنیوز،

 عزت‌الله یوسفیان‌ملا رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح نهایی «دیوان اصل 90» به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد و گفت: طرح تبدیل شدن کمیسیون اصل 90 مجلس به دیوان در کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب و طرح نهایی آن تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شده است.

وی افزود: طرح تبدیل شدن کمیسیون اصل 90 مجلس به دیوان اصل 90 از مجلس نهم در دستور کار کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس قرار گرفته که پس از بررسی نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان و اعضای کمیسیون، طرح نهایی آن تصویب شده است.

رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: هیئت‌رئیسه مجلس می‌بایست ظرف دو ماه آینده آئین‌نامه‌های مربوط به دیوان اصل 90 را تهیه کرده و برای بررسی در اختیار نمایندگان قرار دهد.