به گزارش افکارنیوز،

رئیس جمهور کشورمان در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی تاکید کرد: اگر ایران بخواهد به شرایط قبل از برجام برگردد، در عرض چند روز این کار انجام خواهد شد.