به گزارش افکارنیوز،

«الن درشویتز» حقوقدان برجسته آمریکایی در مطلب اخیر خود که در فاکس نیوز آمریکا منتشر شد، مدعی شده که سکوت ترامپ در برابر اقدامات ایران و کره شمالی به منزله آرامش پیش از طوفان و زنگ خطری برای این دو کشور است.

وی در این مطلب آورده است: دعوت پنجشنبه گذشته فرماندهان ارشد ارتش آمریکا به میهمانی شام رئیس جمهور به نظر من یک معنا دارد و آن هم ارسال پیامی قدرتمند برای ایران و کره شمالی است بر این مضمون که یا اکنون رفتار خود را تغییر دهید یا خود را برای رویارو شدن با عواقب دردناک (این رفتار) آماده کنید.

این حقوقدان آمریکایی معتقد است ایران و کره شمالی در حال سنجیدن ترامپ و اینکه تا چه حد می توانند فاصله خود را با وی حفظ کنند، هستند.

این حقوقدان طرفدار ترامپ در ادامه ادعاهای خود پیشنهاد می دهد بهتر است ترامپ زیر بار توافق بد با ایران نرفته و خواستار تحمیل محدودیت های بیشتر علیه ایران و فعالیتهای خطرناک این کشور شود.

وی همچنین معتقد است سیاستهای ترامپ در برابر ایران و کره شمالی در یک راستا و از یک جنس است. چراکه با جلوگیری از هسته ای شدن ایران، باید از ایجاد یک کره شمالی دیگر در برابر آمریکا پیشگیری کرد.