به گزارش خبرآنلاين، او به صحن علني مجلس دعوت شده بود تا درباره بخشي از درآمدهاي هدفمند کردن يارانه​ها توضيح دهد. موضوع بحث استفساريه نمايندگان بود بر سر اينکه دولت تنها بايد ما به تفاوت حاصل از افزايش قيمت حامل​هاي انرژي را به حساب هدفمندکردن يارانه ها بريزد نه تمام آن را.

مرادی معتقد بود که دولت در حال حاضر هم همین کار را می​کند. رئیس مجلس اظهارات وی را به منزله تایید استفساریه مجلس و عدم مخالفت با آن دانست که با اعتراض مرادی مواجه شد. محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس به عنوان نماینده چناران گفت که در مشهد اینگونه نیست و دولت تخلف کرده است.

فریاد اعتراض مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه​ها بلند شد. او با تنی چند از نمایندگان نیز وارد بحثشد که تذکرات پیاپی رئیس مجلس رابه همراه داشت.
لاریجانی که با بی توجهی وی مواجه شد، خطاب به او گفت: این چه رفتاری است؟ بفرماید بنشیند. آقای مرادی را از مجلس اخراج کنید!

وي با بيان اينکه اين رفتارها واقعا مايه تاسف است، ادامه داد: بگو و مگو در مجلس کار درستي نبود. وقتي اين آقاين را به مجلس دعوت مي کنند بايد ادب را رعايت کنند. اين طرز حرف زدن در مجلس نبود!