شهیندخت مولاوردی درباره برخورد پلیس با چند زنی که با صحنه‌سازی قبلی، اقدام به برداشتن روسری و کشف حجاب در خیابان کرده‌ بودند گفت: رعایت قانون و حقوق شهروندی برای کسانی که حتی قانون را زیر پا گذاشته‌اند، الزامی است. ضرورت دارد ضابطین قضایی و ماموران پلیس آموزش‌های لازم را دیده باشند و این موضوع را ازطریق وزیر کشور نیز پیگیری کردم.
مولاوردی کوچک‌ترین اعتراضی نسبت به سناریوی معارضه با حجاب اسلامی که سناریویی دیرین ازسوی بهائیت و صهیونیسم مسیحی است، مطرح نکرد؛ انگار که در یک دولت غیراسلامی یا ضداسلامی صاحب منصب است. او پیش از این نیز به جای دلسوزی و اهتمام به حقوق قاطبه شهروندان متدین از عناصر مخالف‌خوان حمایت کرده است.
این رویکرد در برخی مسئولان دولتی درحالی است که حقوق شهروندی اغلب شهروندان در حیطه امنیت شغلی و اخلاقی و اجتماعی و مسکن و ازدواج مورد خدشه عناصر قانون‌شکن و مفسد و ضدانقلاب و اشرافیت مدیریتی قرار می‌گیرد اما در این قبیل موارد هرگز حمایتی از حقوق شهروندان نمی‌کنند بلکه حتی در کنار ناقضان این حقوق قرار می‌گیرند. به عنوان مثال باید پرسید آیا ده‌ها میلیون زن مسلمان و محجبه که حقوقشان توسط عناصر ضدحجاب مورد هجمه قرار می‌گیرد، محترم نیست؟!
مولاوردی یکی از عناصر مرتبط با نزار زکا جاسوس آمریکایی - لبنانی دستگیر شده است.