به گزارش افکارنیوز،

جلسه شوراى معاونین وزارت کشور امروز شنبه ١٢ اسفندماه با حضور تمامى معاونان و روئساى مراکز تابعه به ریاست عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور برگزار شد.

رحمانی فضلی در این جلسه خطاب به بازرسان اظهار کرد: در حوزه بازرسی، جدی‌تر از گذشته وارد شوید، این حوزه باید تقویت شود؛ همچنین بازرسی‌ها در استانداری ها تقویت شود.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر حفظ بیت المال افزود: اموالی که از پول و منابع بیت المال تهیه می‌شود باید به طور حساس از آن مراقبت شود. در این خصوص نیز معاونت توسعه و منابع انسانى وزارت کشور اقدامات لازم را در رابطه با حفظ و استفاده صحیح از اموال بیت المال در تمامى حوزه هاى زیرمجموعه این وزارتخانه انجام دهد.

وى نظری مشاور جدید امور بانوان وزارت کشور را فردى داراى فکر و ایده معرفى کرد و گفت: مشاور جدید امور بانوان وزارت کشور در راستای توانمندسازی، ارتقای موقعیت بانوان، افزایش مشارکت بانوان، رسیدگی به حقوق اجتماعی بانوان، تحقق خواسته ها و مطالبات شان گام هاى اساسى بردارد.

گفتنی است در پایان این مراسم وزیر کشور احکام طالبى رئیس جدید مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و نظرى مشاور جدید امور بانوان و خانواده وزارت کشور را به آنها ابلاغ کرد.