به گزارش افکارنیوز،

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور با اشاره به مهم‌ترین اقدامات کمیسیون متبوع خود در سال ۹۶، اظهار کرد: لایحه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد بررسی و تغییر و تحول اساسی قرار گرفت و در نوبت بررسی در صحن علنی است.

وی ادامه داد: در این لایحه بودجه اختصاصی برای سازمان مدیریت بحران درنظر گرفته شده است که به تناسب اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بحران میان دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط تقسیم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها یکی دیگر از مصوبه‌های مهم این کمیسیون بود، گفت: بر اساس این مصوبه کمیسیون شوراها که در صحن مجلس هم تصویب شد، اقلیت‌های دینی مجاز به کاندیدا شدن در شوراهای شهر شدند.

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور تصریح کرد: در نهایت طرح نمایندگان مجلس برای عضویت اقلیت‌های دینی در شورا‌های اسلامی شهر و روستا، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

ابوترابی با بیان اینکه همچنین کلیات طرح مدیریت جامع شهری در کمیسیون شورا‌ها رأی آورد، افزود: اعضای این کمیسیون به مدیریت جامع روستایی هم رأی مثبت دادند و بنابراین آن طرح اولیه به طرح مدیریت جامع شهری و روستایی تبدیل شد.

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: البته باید این طرح را به مدت پنج سال آزمایشی اجرا کنیم تا بتوانیم ایرادات طرح به این مهمی را شناسایی کنیم.