به گزارش افکارنیوز،

تصویر صبح امروز از بزرگراه "مزه" دمشق پس از تجاوز نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه