به نوشته روزنامه کیهان،آيت الله سيداحمد خاتمي در ديدار با اعضاي كميته مساجد ستاد دهه فجر در سخناني اظهار كرد: فتنه گران مي خواهند حضور مردم را در انتخابات مجلس كمرنگ جلوه دهند و در اين راستا سعي دارند تا در ۱۲ اسفند انتقام حماسه نهم دي ماه را از مردم ايران بگيرند.
خاتمی خاطرنشان کرد: بعضی از عنصرهای بیگانه، مردم را به تحریم انتخابات مجلس دعوت می کنند، ولی خود نمی دانند که این کار باعثمی شود تا تنور انتخابات از دوره های قبل داغ تر شود.
وی افزود: از صفر تا ۱۰۰ انتخابات مجلس نهم باید با مجالس گذشته تفاوت داشته باشد، نام نویسی ها باید با انگیزه خدایی باشد و تبلیغات انتخاباتی نیز باید در چارچوب دین باشد.
خاتمی ادامه داد: دروغ و ایجاد تفرقه و تخریب جزء منطقه ممنوعه در تبلیغات انتخاباتی و سایر فعالیت هاست.
وی گفت: کاندیداها بعد از انتخابات چه رأی آورند و چه رأی نیاورند باید با جاهای دیگر تفاوت کنند؛ اگر رأی آوردند باید خود را خادم مردم بدانند و در مجلس به آنچه وظیفه قانونی آن هاست عمل کنند و اگر رأی هم نیاوردند پایان رقابت ها را باید آغاز رفاقت ها ببینند.
این عضو جامعه مدرسین حوزه تصریح کرد: آن چه انتظار می رود این است که ما انتخاباتی را شکل دهیم که در شأن نظام جمهوری اسلامی و در حقیقت مناسب با سیمای جمهوری اسلامی باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا جامعه مدرسین در قم لیستی برای انتخابات مجلس ارائه خواهد کرد یا خیر، گفت: من در مورد این موضوع اظهار نظر نمی کنم.