رسالت نوشت: جريان انحرافي سعي دارد با دامن زدن به توقعات عمومي و طرح اين مسئله در افکار عمومي و فرستادن آن در قالب لايحه بودجه به مجلس اقدام به يک بازي برد- برد نمايد.

اگر مجلس با افزایش مبلغ موافقت کرد که این موضوع به اسم این جریان تمام می شود و اگر لایحه با مخالفت مجلس مواجه شد گروه انحرافی در افکار عمومی وانمود می نماید که ما قصد داشتیم مبلغ یارانه ها را افزایش دهیم اما نمایندگان مجلس هشتم مخالفت کردند.

گفتني است هنوز دولت سهم بخش توليد را از يارانه ها نتوانسته پرداخت کند اما گروه انحرافي تلاش دارد در يک اقدام سياسي با افزايش مبلغ يارانه هاي پرداختي به مردم توجهات را در آستانه انتخابات به خود جلب نمايد.