به گزارش افکارنیوز،

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، درباره مرخصی زایمان زنان در ادارات اظهار کرد: مرخصی زایمان در ادارات دولتی اجرا می‌شود و ضمانت لازم برای اجرای این قانون وجود دارد.

وی افزود: در بخش غیردولتی خانم‌ها عمدتا نگران این هستند که موقعیت کاری خود را از دست بدهند و برخی شرکت‌های بخش خصوصی به دلیل رقابتی که در کار وجود دارد، نسبت به اجرای این طرح اکراه دارند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: به نظر می‌رسد که باید موردی به این موضوع پرداخت، چرا که این مسئله به درخواست‌ها و پیگیری‌های شخصی بر می‌گردد و افراد می‌توانند از مراجع قانونی حق مرخصی زایمان خود را دنبال کنند.

ابتکار در خصوص اینکه آیا ضمانت اجرایی در بخش خصوصی برای اجرای طرح مرخصی زنان وجود دارد و یا خیر، بیان کرد: افراد می‌توانند از طریق مراجع قانونی شکایت کنند، اما عمدتا بانوان به دلیل ترس از دست دادن شغل خود نسبت به این موضوع اقدام نمی‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت‌هایی در رابطه با این موضوع در قانون کار وجود دارد اما ما به عنوان معاونت زنان مسئولیتی در این زمینه نداریم.