به گزارش افکارنیوز،

یک کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به جلسه شورای امنیت سازمان ملل به ریاست آمریکا و پرداختن به موضوع جمهوری اسلامی ایران، گفت: ترامپ در این نشست به دنبال اجرای تئاتر سیاسی و فرار رو به جلو است و ما نباید این فرصت را به آنها بدهیم که جمهوری اسلامی را در جایگاه متهم قرار دهند. 

فواد ایزدی اظهار کرد: ریاست شورای امنیت در سازمان ملل دوره ای است، یعنی هر کدام از کشورهای عضو شورای امنیت یک ماه به صورت دوره ای، رئیس این شورا می شوند و در ماه سپتامبر جاری؛ دوره ریاست آمریکاست چون این کشور عضو دائم شورای امنیت است. آن فردی هم که آمریکا را نمایندگی می کند، معمولا سفیر این کشور در سازمان ملل است. این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: طی 70 سالی که از اشغال فلسطین می گذرد، هر سال در نشست شورای امنیت به بحث فلسطین هم پرداخته شده و دولت آمریکا این بار می خواهد موضوع ظلمی که به مردم این کشور توسط هم پیمانش اسراییل صورت گرفته را نادیده بگیرد و بحث ایران را مطرح کند. وی یادآور شد: پرداختن به مسئله ایران آن هم در شرایطی که آمریکایی ها بدون هیچ دلیلی قطعنامه 2231 را نقض کرده و از برجام خارج شده اند، بیش از همه به یک کار تبلیغاتی و عملیات روانی شباهت دارد زیرا آنها می خواهند به هر طریقی فشار حداکثری را بر کشورمان تحمیل کنند لذا ما باید با تکیه بر قطعنامه 2231 و پرداختن به موضوع عدم پایبندی آمریکا به این قطعنامه، مواضع کشورمان را مقتدرانه به نمایش بگذاریم.  این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه دولت جمهوری اسلامی باید این توانمندی را داشته باشد تا در زمینی که آمریکا آن را طراحی کرده، بازی نکند، گفت: آنها به دنبال عملیات تبلیغاتی و روانی هستند و سوال اصلی که باید پرسیده شود این است که چرا آمریکا به صورت غیرقانونی قطعنامه 2231 را نقض کرده است.  ایزدی تاکید کرد: هدف آمریکا و به ویژه ترامپ در این نشست اجرای یک تئاتر سیاسی و فرار رو به جلو است و ما نباید این فرصت را در اختیار آنها بگذاریم.  وی افزود: 

آمریکایی ها باید نسبت به عملکردشان با جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشند اما به جای پاسخگویی می خواهند، جمهوری اسلامی را در صندلی متهم قرار دهند بنابراین ما باید این مسئله را مطرح کنیم که متهم اصلی آمریکا و عملکرد سردمداران این کشور به ویژه ترامپ است. وی با اشاره به طراحی نشست شورای امنیت و مسائلی که باید مطرح کنیم، تصریح کرد: ضرورت دارد این نشست را به خوبی و با دقت طراحی کرده و مشخص کنیم که دقیقا باید چه کاری انجام دهیم لذا پرداختن به این چرایی در قالب یک مصاحبه امکان پذیر نیست و باید در جلسات تخصصی به آن پرداخته شود.  این تحلیلگر مسائل سیاسی عنوان کرد: هرگز نباید اجازه دهیم آمریکایی ها از نشست شورای امنیت به نفع خود بهره برداری سیاسی کنند، به همین خاطر ضرورت ایجاب می کند، تمام ابعاد این نشست را طراحی و حقانیت خود را اثبات کرده و به نوعی توطئه آنها را خنثی کنیم.