به گزارش افکارنیوز،

چهار روز پس از برگزاری موفق نشست سران روند آستانه در تهران و تاکید روسای جمهور سه کشور ضامن این روند بر تداوم همکاری برای کمک به فرایند سیاسی حل بحران سوریه و تسهیل شکل گیری کمیته قانون اساسی این کشور، امروز دومین دور رایزنی‌های جابری انصاری، لاورنتیف و اونال مذاکره کنندگان ارشد ایران، روسیه و ترکیه در روند صلح سوریه با دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو برگزار شد.

در این نشست نکات زیر مورد تاکید قرار گرفت:

۱. سوری - سوری بودن فرایند سیاسی و ضرورت حفظ حاکمیت ملی یکپارچه سوریه

۲. لزوم تنظیم متناسب ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی به نحوی که برای طرف‌های مختلف قابل پذیرش و در عین حال مبتنی بر واقعیت‌های موجود در صحنه سوریه باشد.

۳. همه مسائل و جزئیات مرتبط با کمیته قانون اساسی در نهایت در قالب یک بسته یکپارچه مورد توافق قرار گیرد.

۴. تنظیم ترتیبات مربوط به قانون اساسی سوریه با توجه به حساسیت موضوعات و تبعات بحران چند ساله این کشور زمان بر است، اما همه طرف‌ها بر ضرورت توجه همزمان به سرعت و کیفیت کار تاکید دارند.

در این نشست نمایندگان سه کشور ضامن روند صلح سوریه توافق کردند با تشکیل کارگروه فنی از کارشناسان خود زمینه موفقیت رایزنی‌های مشترک با سازمان ملل جهت تسهیل شروع به کار هر چه سریعتر کمیته قانون اساسی سوریه را فراهم کنند.

همچنین توافق شد سومین دور این رایزنی‌ها در اواخر ماه اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود.