به گزارش افکارنیوز،

محمد جواد ظریف در توئیت خود نوشت: دیوان بین المللی دادگستری حکم داد که آمریکا باید به تعهداتی که با تحریم مجدد مردم ایران پس از خروج از برجام نقض کرده، متعهد بماند. این شکستی دیگر برای دولت آمریکای معتاد به تحریم‌هاست و پیروزی حاکمیت قانون است. مقابله جمعی با یکجانبه‌گرایی مخرب آمریکا برای جامعه بین‌المللی ضروری است.