گروه سیاسی- طی چند روز اخیر فشارهای بی سابقه ای به محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران وارد شده است.به گزارش افکارنیوز، او که این روزها همچون شهروند حقیقی روزگار می گذراند شاهد هجمه هایی ست که حتی در ایام حضور در بهشت هم تجربه آن را نداشته است. این در حالیست که نوک پیکان تخریب ها نه تنها شخص او، بلکه خانواده اش را نیز نشانه رفته است. از اینکه فرزند کوچکش اسحاق در استرالیا روزگار می گذراند و سرمایه گذاری یک میلیاردی در این کشور انجام داده، بی انکه سند و مدرکی دال بر صحت ادعای خود ارائه دهند، تا تلاش برای زیر سوال بردن مدرک تحصیلی همسر قالیباف برای هجمه علیه ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی.  اینکه چه عواملی زمینه ساز این تخریب ها علیه قالیباف شده جای بررسی و تامل دارد.

زیر سوال بردن ظرفیت های یک مدیر جهادی

در روزهایی که دولت و سیاست گذاران سیستم اجرایی به شکل منفعلانه نظاره گر نوسان بازار ارز و طلا بودند و بی اعتنا به افزایش تصاعدی قیمت کالاهای اساسی طی الطریق می کردند  نامه ای از سوی محمدباقر قالیباف برای سران قوا  به عنوان عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد. وی در این نامه راهکارهای عملیاتی را به تفصیل در راستای کمک به دولت جهت مدیریت حوزه نقدینگی و ارز ارائه داد. نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان ، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با اینکه در قالب این نامه به شکل عملیاتی و دقیق پیشنهادات خود را برای خروج کشور از شرایط فعلی ارائه کرد، اما براساس پیش بینی ها از سوی دولتی ها وقعی نهاده نشد تا دامنه لجبازی سیاسی پای خود را به تنگ کردن معیشت مردم نیز باز کند. در حالیکه افکارعمومی متوجه راهکارهای پیشنهادی قالیباف شد  و این مهم به عنوان برگ برنده او و جریان انقلابی شناخته شد، لذا نیاز به فضایی برای تخریب وجهه او و جریان متبوعش بود. به همین دلیل شدت اخبار منفی علیه وی و خانواده اش به یکباره موج صعودی به خود گرفت تا راهکارهای عملیاتی او برای بهبود زندگی و معیشت مردم تحت الشعاع حاشیه سازی های مجازی قرار گیرد.

به حاشیه راندن مانیفست اصولگرایی

در حالیکه جریان های سیاسی به واسطه دور شدن از مطالبات و خواسته های مردم روزگار خوشی را سپری نمی کنند و مورد نقد افکارعمومی قرار دارند، محمدباقر قالیباف و تیم متخصص او برای رهایی جریان انقلابی از سردرگمی و حیرانی سیاسی، از مانیفست نواصاولگرایی رونمایی کرد. مختصات مانیفست نواصولگرایی هم اصول مربوط به ایدئولوژی انقلاب اسلامی را در بر گرفته و هم بسترهای پاسخگویی به مطالبات مردم را مورد اهمیت و توجه قرار داده است. همین مهم سبب شده تا این مانیفست به یک الگوی موفق برای جریانهای سیاسی بدل شود و شانس این جریان را برای توفیق در کارزارهای انتخاباتی پیش رو افزایش دهد. توفیق نواصولگرایی به مثابه موفقیت جریان انقلابی ست و این زنگ خطر را برای تجدیدنظرطلبان به صدا در آورده است. از همین رو به زعم معاندین،  زدن هد این مجموعه و تخریب او بستری برای جلوگیری از موفقیت این جریان سیاسی در عرصه های پیش روست.

تلاش برای استتار کم کاریهای دولت

در بخشی از عملیات روانی شکل گرفته علیه قالیباف شاهد ضریب دادن این موضوع از سوی برخی رسانه های حامی دولت نیز بودیم. شوربختانه معضلات اقتصادی و تنگ شدن معیشت مردم زمینه فشار افکارعمومی بر دولت را فراهم ساخته و رسانه های زنجیره ای در مسیر انحراف افکارعمومی از مشکلات اصلی و اقتصادی تلاش می کنند هرازگاهی با بهره گیری از ابزارهای روانی مسیر را در جهت منافع حزبی و گروهی تغییر دهند. ازین رو موضوع قالیباف نیز دستاویزی شد تا شرایط برای پناهن کردن موقتی مشکلات دولت فراهم آید تا شاید دولت در مقطعی کوتاه بتواند از زیر فشارهای افکارعمومی در خصوص پیگیری مطالبات و رفع گره های اقتصادی رهایی یابد.

اصلاح طلبان و اندیشیدن به توفیق در انتخابات

در حالیکه دلوت وعده های اقتصادی خود را در اردوگاه اصلاحات مطرح کرد و مورد حمایت اردونشینان نیز واقع شد، لذا شرایط برای جلب اعتماد پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان فراهم آمد. اما اکنون با توجه به عدم تحقق وعده های رنگارنگ روحانی، عملا ایگاه اجتماعی اصلاح طلبان رودر رویاین جریان سیاسی قرار گرفته است. اصلاح طلبان که سودای قدرت در سر دارند و می خواهد در 98 و 1400 به شکل مستقیم خود را در کارزارهای انتخاباتی به منصه ظهور برسانند، توفیقخود را در سرکوب چهره ها و جریان سیاسی مقابل می بینند، لذا درصدد تخریب چهره های اثرگذار جریان انقلابی همچون قالیباف هستند.

بهره سخن

هر چه هست هجمه ها علیه قالیباف به عنوان چهره اثرگذار این روزهای جریان انقلاب شدت بیشتری خواهد یافت. در این شذایط از جریان انقلابی و چهره ای شتخص منتسب به این جریان انتظار می رود بسترهای حمایت ساز از او را فراهم کنند، چراکه زدن قالیباف در حقیقت تخریب مختصات جریان انقلابی است. سخن آخر اینکه شهردار سابق تهران بهتر از هرکسی می داند که حرکت در مسیر مدیریت جهادی و شاخصه های انقلابی هزینه ساز است و او باید خود را برای شرایطی سخت تر از آنچه که امروز با آن روبروست مهیا کند.