به گزارش افکارنیوز،

محمدجواد فتحی با یادآوری صدور دستور موقت از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مبنی بر ممنوعیت تحریم ایران از سوی آمریکا، گفت: دستور موقت در دیوان بیشتر ضمانت اجرای سیاسی دارد، چون در نهایت اگر آراء و دستورات دیوان توسط اعضا اجرا نشود، پرونده به شورای امنیت ارجاع می‌شود. در مورد کشورهایی که حق وتو دارند متاسفانه این ایراد وجود دارد که می توانند مانع اجرای حکم دیوان شوند.

حکم دیوان دادگستری لاهه تنها جنبه سیاسی دارد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حکم دیوان لاهه از این جهت برای کشوری که در دیوان محکوم شود تنها جنبه سیاسی دارد به ویژه اینکه تحت فشارهایی جامعه بین الملل هم قرار می‌گیرد. کشور محکوم ممکن است تحت این فشارهای سیاسی تسلیم رأی دیوان بین المللی شود.

وی افزود: این ضعف و نقص در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد، در مورد شکایت ایران از آمریکا به موجب تحریم های خلاف قوانین بین الملل هم روند به این شکل است، لذا اگر تقاضای اجرای دستور موقت به شورای امنیت رود، آمریکا می‌تواند آن را وتو کند.

کشور محکوم از سوی دیوان لاهه برای بررسی موضوع حکم مرتبط در شورای امنیت حق رأی ندارد

فتحی در ادامه به یک بحث حقوقی دیگر در حوزه حقوق بین الملل اشاره کرد و گفت: بر اساس بحث دیگری در حوزه حقوق بین الملل؛ بر اساس بحث دیگری در حوزه حقوق بین الملل؛ در مواردی که رأی علیه کشوری صادر شود که از حق وتو در شورای امنیت برخوردار باشد، در این موضوع خاص کشور محکوم حق رأی در شورا را ندارد.

در مواردی که رأی علیه کشوری صادر شود که از حق وتو در شورای امنیت برخوردار باشد، در این موضوع خاص کشور محکوم حق رأی در شورا را ندارد اما نظریه غالب و در حال اجرا بر این اساس نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بر اساس نظریه غالب و در حال اجرا؛ حق وتو برای اعضای به رسمیت شناخته شده کما اینکه موضوع در دستور کار شورای امنیت مربوط به محکومیت یکی از اعضا باشد.

وی ادامه داد: در مورد دستور موقت مربوط به شکایت ایران، قطعا آمریکا آن را در شورای امنیت وتو خواهد کرد، ضمانت اجرای حقوق بین المللی فشارهای سیاسی و به نوعی تحت تاثیر قرار دادن کشورها در تنظیم روابط خود است، در این مسئله هم ایراد به نقش دیوان دادگستری وجود دارد.

حکم دیوان دادگستری لاهه پیام روشن مبنی بر قانون شکنی

 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موفقیت در دیوان لاهه کما اینکه منجر به اجرای حکم از جنبه حقوقی نباشد، پیام روشنی به همه اعضای جامعه بین الملل  می‌دهد که آمریکا قانون شکنی کرده و حق مسلم دیوان که به نمایندگی از جامعه بین المللی قضاوت می‌کند را به رسمیت نشناخته و محکومیت در قالب سیاست برای آمریکا دارد، هرچند منجر به اجرای دستور موقت نشود.