گروه اقتصادی- مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یکی از مشکلات کشور در تامین درآمدها را نبود عدالت مالیاتی می داند و می گوید: چرا فردی که میلیاردها تومان درآمد دارد به راحتی از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کند؟

به گزارش افکارنیوز، وی با اشاره به درآمدهای مالیاتی کشور، بیان داشت: موضوع این است که آیا باید برای هزینه‌تراشی‌ها و افزایش هزینه‌های کشور از محل درآمد نفت و مالیات، بودجه تعریف کرد؟ یعنی هر چه می‌خواهیم برای کشور هزینه ایجاد کنیم و بگوییم باید بودجه این هزینه به هر طریقی تامین شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: بنابراین راه کاهش هزینه‌ها قناعت است، اگر بخواهیم بی‌حد و حصر خرج کنیم و هزینه‌تراشی داشته باشیم طبیعی است که در دخل و خرج به مشکل می‌خوریم، بنابراین مجبور می‌شویم به اسم مالیات به جیب مردم دست‌اندازی کنیم یا از سرمایه ملت یا همان نفت برداشت‌های بیشتری داشته باشیم. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بیش از 3 میلیون حقوق‌بگیر دارد، اظهار داشت: 3 میلیون حقوق‌بگیر در بدنه دولت در دنیا کم‌نظیر است و برای آنکه حقوق این میزان کارمند تامین شود مجبورند بر مردم فشار بیشتری بیاورند تا بودجه لازم برای اداره وزارتخانه‌های 30 طبقه با هزاران کارمند با بهره‌وری نیم‌ساعته تامین شود.
وی با انتقاد از این میزان کارمند دولتی، گفت: عریض و طویل بودن بدنه دولت باعث می‌شود میزان دریافت مالیات از مردم بیشتر شود در حالی که می‌توان با کاهش هزینه‌های جاری تا حدودی از هزینه‌تراشی‌ها کاست.
مصری با اشاره به نبود عدالت مالیاتی در کشور، بیان داشت: اگر در کشور نظام‌ها و سیستم‌هایی مانند اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورهای آسیایی داشتیم، عدالت مالیاتی محقق می‌شد اما در کشور ما عده‌ای مالیات می‌پردازند که حقوق‌شان به نسبت سال‌های گذشته افزایش چشمگیری پیدا نمی‌کند در حالی که کسانی هستند که درآمد‌های میلیاردی دارند و زیر بار مالیات نمی‌روند و پیگرد قانونی انجام نمی‌شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: عده‌ای یک‌شبه با خرید سکه 15 هزار میلیارد تومان سود بردند و یک ریال مالیات ندادند اما یک بقال در ده کوره باید ثابت کند درآمدش نسبت به سال گذشته افزایش نیافته تا مالیات پرداخت نکند، این روند حاکی از آن است که عدالت مالیاتی در کشور ما نیست.
علی قربانی از دیگر نمایندگان مجلس و عض کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به درآمدهای مالیاتی کشور، اظهار داشت: باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قمیت ها، نمی توان با دریافت مالیات بیشتر بر مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه درآمد کشور را افزایش داد.
وی ادامه داد: بنابراین سازمان امور مالیاتی باید بااستفاده از مواد قانونی افرادی که فرار مالیاتی داشته اند را شناسایی کنند تا به واسطه دریافت مالیات ای این گروه درآمد کشور را افزایش دهند و از وابستگی به درآمد نفتی فاصله بگیریم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در قانون مالیات مستقیم راه هایی برای مقابله با فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی وجود دارد، گفت: در این قانون راه کاریی برای شناسایی دانه درشت هایی که فرار مالیاتی دارند نشان داده شده است، متاسفانه این افراد با استفاده از راهکارهای قانونی و شبه قانونی دست به قرار مالیاتی می زنند.

قربانی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی گزارشی از راه کارهای شناسایی فرارهای مالیاتی ارائه کرده است، گفت: تا امروز راه هایی برای مقابله با فرار مالیاتی شناسایی شده است و انتظار می رود که از بندهای دیگر قانون برای افزایش درآمد مالیاتی استفاده شود تا کسانی که تا امروز از پرداخت مالیات فرار می کردند به قانون تمکین کنند و درآمدها کشور افزایش و مشکلات اقتصادی بر طرف شود.
با تذکر این دو نماینده مجلس مشخص می شود در کشور برخی افراد که درآمدهای میلیاردی دارند از مالیات فرار می کنند اما متاسفانه فشار مالیات بر دوش کسانی است که کمترین میزان درآمد را دارند، انتظار این است عدالت مالیاتی رعایت و برخورد سختگیرانه تری با کسانی که میلیاردها تومان به جیب می زنند و مالیات نمی پردازند صورت گیرد.