به گزارش افکارنیوز،

موضوع FATF یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث چند وقت اخیر در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور بوده است.  پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه ویژه اقدام مالی بارها در محافل تصمیم‌ساز کشور مورد بحث قرار گرفت. اخیرا هم محمدجواد ظریف کشور را به پولشویی گسترده متهم کرده و راه جلوگیری از آن را پیوستن به FATF  عنوان کرده بود.

اما در روزهای اخیر خبری مبنی بر پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک منتشر شد. از این پولشویی به عنوان بزرگترین پولشویی تاریخ نام برده شده است. اهمیت این خبر آنجاست که دانمارک یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF می‌باشد و این نهاد عملا در جلوگیری از این پولشویی ناتوان بوده است.