به گزارش افکارنیوز،

 سعید نورمحمدی، عضو کمیته بررسی آیین‌نامه و ساختار شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با اشاره به مصوبات جلسه اخیر این کمیته گفت: بیشتر زمان جلسه اخیر کمیته بررسی به فعالیت قانونی شورای سیاست گذاری معطوف شد.

وی افزود‌:‌با توجه به تغییراتی که در قانون جدید احزاب درباره فعالیت جبهه‌ها ایجاد شده است، اعضای کمیته بررسی آیین‌نامه شورای سیاست گذاری نیز، ساختار جدید این شورا را بر اساس این قانون بازتنظیم کردند. بر همین مبنا مقرر شد که اعضای حقیقی شورای سیاست گذاری از این شورا حذف شوند و نمایندگان احزاب موسس شورای سیاست گذاری که شامل دبیران کل احزاب اصلاح طلب می‌شوند، اعضای جدید این شورا را تشکیل دهند.

نورمحمدی یاد‌آور شد: البته این مصوبه باید پیش از اجرا، در جلسه آتی شورای سیاست‌گذاری مطرح و به تصویب اعضا برسد. پس از تصویب این مصوبه دیگر چیزی به اسم عضو حقیقی شورای سیاست گذاری وجود نخواهد داشت.