به گزارش افکارنیوز،

موگرینی در حاشیه برگزاری نشست افغانستان در ژنو، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد. دو طرف در ارتباط با شرایط اجرای طرح جامع اقدام مشترک (برجام) گفتگو کردند.

موگرینی در این دیدار بر عزم اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای به عنوان مؤلفه ای کلیدی برای ساختار منع اشاعه در جهان و مؤلفه ای کلیدی برای امنیت منطقه ای و جهانی تأکید کرد. او همچنین بر لزوم تداوم اجرای کامل و مؤثر این توافق نامه از سوی همه طرف ها از جمله ادامه مزایای اقتصادی ناشی از آن تأکید کرد.

موگرینی و ظریف در پی برگزاری سمینارهای بلندپایه در زمینه همکاری های هسته ای بین المللی و چهارمین گفتگوهای سطح بالا که هر دوی آنها اوایل این هفته برگزار شد، به بررسی همکاری های دوجانبه بین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه های مختلف پرداختند.

دو طرف همچنین در ارتباط با تحولات اخیر در منطقه از جمله در سوریه و یمن بحث و تبادل نظر کردند. فدریکا موگرینی بر لزوم تعامل سازنده بازیگران مهم در منطقه برای رسیدن به راه حلی سیاسی برای درگیری ها در سوریه و یمن تأکید کرد. موگرینی و ظریف همچنین درباره اهمیت حمایت های کامل بین المللی از فرآیند صلحی تحت مالکیت و هدایت افغان ها تبادل نظر کردند که نه تنها به نفع مردم افغانستان بلکه به نفع همسایگان آنها نیز خواهد بود. آنها همچنین درباره تلاش های کنونی برای پیشبرد ادغام افغانستان در منطقه گسترده تر از طریق پیشبرد خطوط ارتباطاتی، انرژی، دیجیتالی و انسانی با کشورهای همسایه از جمله ایران گفتگو کردند.