به گزارش افکارنیوز،

سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس در پی خبر دیپورت تعدادی از شهروندان ایرانی از مبادی ورودی گرجستان، اطلاعیه‌ای را به شرح زیر صادر کرد.

به اطلاع کلیه هموطنان عزیز می‌رساند، در پی دریافت خبر‌های مکرر در خصوص دیپورت غیرمعمول اتباع ایرانی در مرز‌های مختلف گرجستان به ویژه در روز‌های اخیر، این نمایندگی بر اساس وظایف ذاتی خود در صیانت از حرمت اتباع کشورمان و سرمایه‌های مادی و معنوی هموطنان عزیز اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار داده است و از مسیر‌های دیپلماتیک موضوعات را پیگیری می‌کند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حقوق حاکمیتی دولت پذیرنده پیشتر نیز طی مکاتبات و در مذاکرات متعدد مکرراً، شفاف زایی قوانین و مقررات و پاسخگویی روشن به افراد ذینفع و خسارت دیده را خواستار شده بود.

در روز‌های اخیر نیز نمایندگی با در نظر داشتن و رصد کلیه تحولات داخلی کشور گرجستان و رعایت مصالح و منافع کلیه هموطنان عزیز با حساسیت فراوان در تماس نزدیک و رایزنی با دستگاه‌های متولی در داخل کشور و طرف‌های گرجی تلاش مضاعف خود مبنی بر حفظ منافع مشروع اتباع کشورمان را به کار گرفته است.

امید است با تعامل و همکاری سازنده میان دو طرف و رفع نگرانی هموطنان عزیز، بهره مندی از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی دو ملت بیش از پیش تامین کننده منافع متقابل طرفین باشد.