به گزارش افکارنیوز،

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو مجمع نمایندگان اصفهان ، با اشاره به جلسه دیروز صبح این مجمع و نتیجه آن، اظهار کرد: امروز از ساعت 7 صبح جلسه‌ای با حضور 17 نمایندگان اصفهان تشکیل شد و کماکان نیز مذاکرات در حال انجام است.

در جلسه امروز نمایندگان مستعفی اصفهان چه گذشت؟

وی افزود: جمع بندی نمایندگان اصفهان این است که به دلیل آنکه هنوز اهداف ما محقق نشده و مشخص نیست که آیا مسئولان خواسته‌های ما را پذیرفته‌اند یا خیر، تصمیم نمایندگان اصفهان این است که تا مشخص شدن نتیجه در جلسه علنی مجلس حاضر نشویم.


حاجی‌دلیگانی تصریح کرد:‌ رئیس مجلس به ما قول دادند که مسئله پیگیری شود، اما معتقدیم که اگر این استعفا برای دولت مهم باشد به نوعی به آن ورود خواهد کرد.

در جلسه امروز نمایندگان مستعفی اصفهان چه گذشت؟

عضو مجمع نمایندگان اصفهان گفت: اگر دولت به موضوع ما ورود کند و مباحث مورد نظر را در چارچوب قانون و وعده‌های رئیس جمهور حل کند، نمایندگان به جمع بندی خواهند رسید.