به گزارش افکارنیوز،

«ماهر صلاح» عضو ارشد حماس در سخنانی اعلام کرد که ایران همچنان از فلسطین و مقاومت حمایت به عمل می آورد.

بر اساس این گزارش، وی با تاکید بر توسعه و گسترش مناسبات حماس و ایران، افزود که ایران همچنان به حمایتش از فلسطین و مقاومت در سطوح مختلف ادامه می‌دهد. 

صلاح تاکید کرد: برقراری آشتی ملی در دوره محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امکانپذیر نیست.

وی بر گزینه حماس مبنی بر احیای وحدت ملی و ترمیم شکاف داخلی علیرغم  لجاجت‌ محمود عباس و مخالفت وی با پایان بخشیدن به دو دستگی داخلی تاکید کرد.

ماهر صلاح یادآور شد که حماس به موازات اصرار بر تحقق آشتی ملی، به تحرکاتش در این زمینه ادامه می‌دهد و برای لغو این محاصره از رهگذر توسل به امکانات و ابزارهای ممکن تلاش می‌کند.